do 300 m2

Kompletné vizualizácie systému MODU-AL

Žilina_Závodie

Návrh priestoru na cintoríne pozdĺž oplotenia. Rozloha plochy je cca. 110 m2.

Trstená

Návrh priestoru na cintoríne pri vstupe na cintorín. Rozloha plochy je cca 200 m2.

Strachotín

Návrh priestoru cintorína. Rozloha plochy cca 180 m2.

Nitra_Chrenovská

Návrh priestoru pri cintoríne - Nitra Chrenovská. Rozloha plochy cca 150 m2.