do 300 m2

Kompletné vizualizácie systému MODU-AL

PL_Varšava

Návrh priestoru na vojenskom cintoríne. Rozloha plochy je cca. 129 m².

Vrbové

Návrh priestoru na cintoríne, ktorý sa nachádza v oblasti návozu zeminy a susedí so záhradami. Rozloha plochy je cca. 172 m².

SK_Veľké Rovné

Navrhnúť a zvizualizovať priestor na cintoríne, ktorý sa nachádza v blízkosti domu smútku. Rozloha plochy je cca. 210 m².

SK_Rohožník

Návrh dvoch priestorov na cintoríne, každý s rozlohou cca 200 m2.

Žilina_Závodie

Návrh priestoru na cintoríne pozdĺž oplotenia. Rozloha plochy je cca. 110 m2.

Trstená

Návrh priestoru na cintoríne pri vstupe na cintorín. Rozloha plochy je cca 200 m2.

Strachotín

Návrh priestoru cintorína. Rozloha plochy cca 180 m2.

Nitra_Chrenovská

Návrh priestoru pri cintoríne - Nitra Chrenovská. Rozloha plochy cca 150 m2.