Počet kremácií stále viac prevyšuje počet pohrebov

V tomto článku sa dočítate o verejnej súťaži na vybudovanie urnového hája v meste Nové Zámky.

Ponuky podali dvaja uchádzači. Komisia odporučila podpísať zmluvu o vybudovaní urnového hája so spoločnosťou AMV Slovakia s.r.o.

https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=38320

str. 3