nad 300 m2

Kompletné vizualizácie systému MODU-AL

HU_Győr

Návrh priestoru na cintoríne, ktorý sa nachádza v blízkosti domu smútku. Rozloha plochy je cca. 552 m².

Oslany

Návrh priestoru na cintoríne pozdĺž oplotenia. Zadanie bolo vytvoriť v rámci plochy miesto s parkom a plastikou. Rozloha plochy je cca. 315 m2.

Veľké Zálužie

Návrh priestoru na cintoríne tak, aby vznikol urnový háj spolu s parkovým sedením. Rozloha plochy je cca. 360 m2.

Smižany

Návrh priestoru na cintoríne tak, aby vznikol urnový háj spolu s parkovým sedením. Rozloha plochy je cca. 1000 m2. Zobraziť viac

Nové Zámky

Komplexný návrh urnového hája a parkovej výsadby na cintoríne. Rozloha plochy cca 350 m2.

Zvolen_Zlatý potok

Návrh priestoru popri oplotení cintorína. Rozloha priestoru cca 330 m2.

Nesluša

Návrh plochy, ktorá bude parkom a zároveň plotom medzi cintorínom a susediacimi pozemkami. Rozloha plochy cca 890 m2.

Zgorzelec

Návrh plochy pri dome smútku. Rozloha cca 620 m2.

Nitra_Cabajská

Návrh zostáv kolumbáriových stien a mobiliáru v oblasti pri dome smútku - využitie pôvodných betónových podstáv a základov. Rozloha plochy cca 1000 m2.

Myjava

Návrh priestoru pri dome smútku s rozlohou cca 380 m2

Sokolovce

Návrh priestoru pri dome smútku s rozlohou cca 700 m2