Novinky

26. augusta 2020

Na Morave pribudla ďalšia vydarená realizácia

Z moravskej obce Dubňany sme dostali požiadavku na vyplnenie nevyužitého priestoru popri oplotení cintorína. Vytvorených bolo pár vizualizácií, ktoré dopomohli k dotvoreniu predstavy a dosiahnutiu finálnej […]
6. augusta 2020

Unikátna realizácia na Morave

Na jeseň v roku 2019 sme boli oslovení obcou Bojkovice pre vytvorenie návrhu kolumbáriovej zostavy. Vychádzali sme z projektu, ktorí mali čiastočne vypracovaný, no bolo potrebné […]
16. júla 2020

Nové kolumbárium v meste Bokod

V mesiaci máj sme inštalovali urnovú stenu v maďarskom meste Bokod. Požiadavka nebola úplne štandardná, pretože stena má spodný sokel vysoký 40 cm. Štandardne majú naše […]
4. mája 2020

Dôstojný cintorín a urnový háj sú vizitkou obce

Klasické, pomníkmi preplnené cintoríny postupne nahrádzajú ekologickejšie a estetickejšie varianty. Súčasným trendom, ktorý je odpoveďou aj na narastajúci počet kremácií, nedostatok miest na cintoríne či na […]
13. marca 2020

Prečo MODU-AL?

Niekoľko kolumbárii/ urnových stien do konca roka 2019 malo svojich  majiteľov nie len na Slovensku, v Čechách ale aj v Maďarsku. Ako sa však vraví je lepšie raz […]
13. marca 2020

Stavba kolumbária

Urnový systém MODU-AL  prináša úplne nový pohľad na cintoríny na aký ste boli doteraz zvyknutí. Ide o estetický, konštrukčne a výhodný spôsobom uloženia urien s pozostatkami […]
13. marca 2020

MODU-AL prináša moderné technológie na cintoríny

Vývoj technológii neobišiel ani cintoríny, okrem virtuálnych cintorínov je novinkou aj možnosť spomenúť si na zosnulých aj prostredníctvom zapálenia sviečky cez mobilnú aplikáciu. Je tak vo […]
13. marca 2020

Dôstojný cintorín – vizitka obce

Upravený, dôstojný cintorín je vizitkou obce či mesta. Svoje vie o tom aj verejnosť, najmä teda staršia generácia, ktorej na peknom a dôstojnom cintoríne záleží asi […]
13. marca 2020

Kremácia verzus pochovávanie do zeme

Viaceré faktory ako nedostatok času, zmena životného štýlu, rozdielne nároky ľudí postupne menia roky zaužívanú formou pochovávania zosnulých. Čoraz širšia verejnosť dáva namiesto pochovávaniu do zeme […]
13. marca 2020

Ekológia je trendom aj na cintorínoch

Tony plastových kahancov, sviečok či umelých kvetov zaplavujú každoročne cintoríny najmä v období „Dušičiek“. Veľké množstvo odpadov následne zaťažuje nie len životné prostredie ale aj peňaženky […]
13. marca 2020

Urnový systém MODU-AL – Nový pohľad na cintoríny

Nedostatok voľný miest na cintoríne, nadmerné množstvo odpadu, estetický nesúlad hrobov či menej času na starostlivosť o hroby zosnulých. Na všetky tieto problémy máme jednoduchú odpoveď- […]
13. marca 2020

Návrhy vizualizácii Urnového systému MODU-AL

Pri navrhovaní cintorínov máme k dispozícii šikovného firemného grafika, ktorý dokáže vytvoriť skutočne originálne vizuálne návrhy, ktorými vieme splniť aj tie najnáročnejšie predstavy o vašom cintoríne. […]
13. marca 2020

Spolupráca s Katedrou krajinného a záhradného inžinierstva

Pre jednotné koncepty cintorínov v súlade s prírodou vytvorila novozámocká firma AMV dôstojný Urnový systém MODU-AL. V spolupráci s Katedrou krajinného a záhradného inžinierstva na SPU […]
13. marca 2020

Doba klasických cintorínov sa končí

Rôzne tvary pomníkov, zanedbané staré hroby či estetický nesúlad na cintorínoch. Toto je dlhodobá realita slovenských cintorínov, ktorá sa však vplyvom zmeny životného štýlu, nárokov verejnosti […]
13. marca 2020

Súčasné problémy na cintorínoch

Preplnené a neesteticky pôsobiace cintoríny. Nedostatok miesta pre rozširovanie existujúcich cintorínov a problémy s tým súvisiace ako aj každoročný nárast kremácií vedie predstaviteľov samospráv k závažnej […]